Strona 1 z 1

REGULAMIN 21 ZLOTU FIATA MULTIPLA -WOLSZTYN

: 1 gru 2019, 01:48
autor: radarki
REGULAMIN 21 ZLOTU FIATA MULTIPLA - WOLSZTYN (11-14.06.2020) 1. Zlot jest imprezą niekomercyjną o charakterze towarzysko - krajoznawczym organizowaną przez Klub Fiata Multipla.
2. Uczestnictwo w zlocie jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.
3. Miejscem zlotu są kwatery oraz teren wokół nich należący do właścicieli wynajmowanych przez uczestników zlotu lokali, czyli:Ośrodek wypoczynkowy "JELONEK" 64-200 Wolsztyn Karpicko ul.Wczasowa 75
4. Każda pełnoletnia osoba przebywająca w miejscu organizacji zlotu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać jego zasad. Regulamin obowiązuje również w lokalizacjach wymienionych w planie zlotu jak i podczas przemieszczania się między tymi lokalizacjami a miejscem zlotu..
5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.
6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji - wyłączeniem możliwości uczestnictwa w imprezie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, a także osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
7. Uczestnicy zlotu zobowiązani są również do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez kierownictwo zlotu, jak i osoby wyznaczone do pomocy w trakcie trwania imprezy , są też wymienione na odwrocie identyfikatorów wydawanych uczestnikom zlotu po przyjeździe na miejsce zlotu..
8. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych bez uprzedniej konsultacji z uczestnikami i rekompensaty. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, by impreza odbyła się zgodnie z planem zlotu a w przypadku zmian uczestnicy zlotu zostali o tym powiadomieni.
10. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu jak i uszkodzenia pojazdów.
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
13. Uczestnicy przybywający na zlot ze swoimi zwierzętami zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 6 niniejszego regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
15. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 6 niniejszego regulaminu wnoszenia na teren zlotu narkotyków i środków odurzających.
16. Na terenie zlotu nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz stosowania niebezpiecznych manewrów pojazdami
17. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że osoba nietrzeźwa mogłaby przemieszczać się pojazdem po ośrodku lub wyjechać za jego teren.
18. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód podczas zlotu, odpowiedzialność za nie ponosi tylko i wyłącznie sprawca zdarzenia i zostaje zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów w celu naprawienia wyrządzonych zniszczeń.
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na zlocie organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren zlotu osób nie będących członkami ekip zgłoszonych w liście uczestników zlotu na forum Klubu Fiata Multipla jak również pojazdów ekip zgłoszonych, które nie wynajmują kwater w miejscu zlotu.
20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmować będzie kierownictwo zlotu.

Re: REGULAMIN 21 ZLOTU FIATA MULTIPLA -WOLSZTYN

: 1 gru 2019, 01:54
autor: radarki
Ośrodek Wypoczynkowy „JELONEK”
Ul. Wczasowa 77
64-200 Karpicko k/ Wolsztyna
www.jelonek.eu
Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w Ośrodku „JELONEK”, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku, a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację.REGULAMIN

ZAKWATEROWANIE

1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelka pomocą i jest do Państwa dyspozycji od godziny 9.00 do 20.00. W razie nieobecności personelu w recepcji można dzwonić pod numer komórkowy +48 603 364 367.

2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, kończymy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

3. Wjeżdżając na teren Ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek.

5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

6. Za uszkodzone lub zgubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

9. Osoby zakłócające spokój i porządek Ośrodka mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

10. Osoby nie zgłoszone przy zakwaterowaniu a korzystające z noclegu zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł za dobę.

11. Osoby nie będące wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego opuszczenia.

12. Prosimy gości o nie wynoszenie wyposażenia domku poza teren Ośrodka (krzesła, koce itp.)

13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

14. Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie domku lub jego wyposażenia w dniu zakwaterowania.

15. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.

16. Pobyt dzieci i młodzieży do 18 lat w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.

17. Gość Ośrodka zobowiązany jest:

dbać o czystość i porządek w zajmowanych domku, jego otoczeniu oraz terenie całego Ośrodka,
przestrzegać ciszy nocnej, z wyjątkiem imprez organizowanych dla całego Ośrodka.


BASEN

18. Basen przeznaczony wyłącznie dla gości Ośrodka „JELONEK”, czynny w godzinach od 9.00 do 21.00.

19. Zabrania się kąpieli osobom będącym po wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

20. Dzieci do wzrostu 150 cm mogą kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

21. Wejście do basenu obowiązuje poprzez drabinkę. W przypadku zamkniętej drabinki bezwzględnie zabrania się wejścia do basenu.

22. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia po murku basenowym.

23. Prosimy o nie zabieranie leżaków znajdujących się przy basenie pod domki.

24. Zakaz wnoszenia w rejonie basenu opakowań szklanych.PLAC ZABAW

25. Plac zabaw dla dzieci do 7 lat przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

26. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych.

27. W rejonie placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.ZWIERZĘTA

28. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości (kara 50zł) oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.

29. W domkach zwierzęta mogą przebywać tylko i wyłącznie na swoich legowiskach. Zakaz przebywania zwierząt na łóżkach i kanapach. W przypadku stwierdzenia sierści, właściciel ponosi koszty dezynfekcji i czyszczenia mebli.

Re: REGULAMIN 21 ZLOTU FIATA MULTIPLA -WOLSZTYN

: 2 gru 2019, 10:11
autor: radarki
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI I WYPEŁNIĆ ANKIETĘ W POLU WYBORU NIEROZWIJANEJ LISTY WYBIERZ SŁOWO "TAK" CO OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINAMI

Re: REGULAMIN 21 ZLOTU FIATA MULTIPLA -WOLSZTYN

: 4 sty 2020, 09:56
autor: radarki
wojmak pisze:
2 sty 2020, 19:40
UWAGA WAŻNE

W związku z występującymi zaległościami w opłacaniu składek członkowskich PROSIMY o uregulowanie zaległości w najszybszym czasie. Są wśród klubowiczów ludzie, którzy zalegają już naprawdę kilka kwartałów. Jednocześnie informujemy, że klubowicz który do końca kwietnia 2020 nie będzie miał uregulowanych zaległych składek, będzie musiał dokonać wpłaty za pakiet startowy w wysokości takiej jak zwykły użytkownik forum czyli kolorek niebieski. Każdy klubowicz otrzymuje pakiet startowy za darmo, ale nie może powstać taka sytuacja, że inni finansują innych. Myślę, że każdy wie na jakim etapie ma składki i wyrówna brakujące wpłaty.