Regulamin 23 zlotu Firlej Lubelskie

Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
wojmak
Klubowicz
Posty: 798
Rejestracja: 17 lut 2015, 18:01
Multipla: 1.6 103 km 1999
Skype: wojmak8_1
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
x 94

Regulamin 23 zlotu Firlej Lubelskie

#1 Post autor: wojmak » 27 mar 2023, 18:05

Poniżej został umieszczony regulamin obowiązujący na 23 zlocie Właścicieli i Miłośników Fiata Multipla Firlej 2023. Regulamin został uzgodniony z organizatorami zlotu na spotkaniu z Zarządem dnia 19.03 br.

REGULAMIN 23 ZLOTU FIATA MULTIPLA – LUBELSKIE 2023 (8-11.06.2023 r.)

1.Zlot jest imprezą niekomercyjną o charakterze towarzysko – krajoznawczym organizowaną przez Klub Fiat Multipla.

2.Uczestnictwo w zlocie jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.

3.W Zlocie Klubu Fiat Multipla mogą uczestniczyć Klubowicze oraz zarejestrowani użytkownicy w Klubie Fiat Multipla posiadający swój nick klubowy.

4. Pakiet startowy otrzymują bezpłatnie Klubowicze, w przypadku nieopłaconych składek za 2 kwartał roku zobowiązani są do pokrycia wpisowego w wysokości 75,00 PLN.

5. Zarejestrowani użytkownicy w Klubie Fiat Multipla uiszczają opłatę wpisową w wysokości 75,00 PLN najpóźniej do 30 kwietnia 2023r.

6. Miejscem zlotu są kwatery oraz teren wokół nich należący do właścicieli wynajmowanych przez uczestników Zlotu lokali, czyli: Firlej koło Lublina, ul. Wczasowa 1 i Wczasowa 2. Ośrodki "Wodnik".

7. Każda pełnoletnia osoba przebywająca w miejscu organizacji Zlotu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać jego zasad. Regulamin obowiązuje również w lokalizacjach wymienionych w planie Zlotu jak i podczas przemieszczania się między tymi lokalizacjami a miejscem Zlotu.

8. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.

9. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji – wyłączeniem możliwości uczestnictwa w imprezie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, a także osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.

10. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są również do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez kierownictwo Zlotu, jak i osoby wyznaczone do pomocy w trakcie trwania imprezy - osoby te będą posiadały widoczne oznaczenie i będą wymienione na odwrocie identyfikatorów wydawanych uczestnikom Zlotu po przyjeździe na miejsce Zlotu.

11. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych bez uprzedniej konsultacji z uczestnikami i rekompensaty. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, by impreza odbyła się zgodnie z planem a w przypadku zmian uczestnicy zostali o tym powiadomieni.

13. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania Zlotu jak i uszkodzenia pojazdów.

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.

16. Uczestnicy przybywający na Zlot ze swoimi zwierzętami zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych.

17. Zabrania się pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji zawartymi w pkt 9 niniejszego regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników Zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania impresy.

18. Zabrania się pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji zawartymi w pkt. 9 niniejszego regulaminu wnoszenia na teren Zlotu oraz miejsca lokalizacji wymienionych w planie Zlotu jak i podczas przemieszczania się między tymi lokalizacjami a miejscem Zlotu narkotyków i środków odurzających.

19. Na terenie Zlotu nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz stosowania niebezpiecznych manewrów pojazdami.

20. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy odebrania kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że osoba nietrzeźwa mogłaby przemieszczać się pojazdem po ośrodku lub wyjechać za jego teren.

21. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód podczas Zlotu, odpowiedzialność za nie ponosi tylko i wyłącznie sprawca zdarzenia i zostaje zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów w celu naprawienia wyrządzonych zniszczeń na terenie ośrodka jak i w wynajętym lokalu.

22.W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na Zlocie organizatorzy i
Zarząd zastrzegają sobie prawo do wyproszenia osób, których zachowanie godzi w dobro klubu i zagraża innym obecnym na zlocie. W/w dotyczy zarówno terenu na którym odbywa się zlot, jak również wszelkich imprez organizowanych przez Klub, zarówno na terenie ośrodka jak i wyjazdowych.

23.Podczas przemieszczania się pojazdami do miejsc przewidzianych w planie Zlotu jak również powrotu z tych miejsc obowiązują przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem art. 32 rozdz. 5 odz. 10 Ustawy Kodeks Drogowy dotyczącego ruchu pojazdów w kolumnie.

24.W czasie zlotu będą odbywać się konkursy dla dorosłych i dla dzieci. W konkursach dla dorosłych mogą uczestniczyć wszystkie ekipy będące na Zlocie.
Wygrane ekipy w konkursach zostaną nagrodzone nagrodą, zgodnie z zajętym miejscem./dotyczy Klubowiczów/ Osoby zarejestrowane w klubie biorące udział w konkursach zostaną nagrodzone za zajęcie punktowanego miejsca jedną nagrodą.

25. Na zakończeniu Zlotu (niedziela) zostanie przekazana maskotka (niespodzianka) ufundowana przez Klub dla najmłodszego Klubowicza Zlotu z wyłączeniem dzieci, które w latach poprzednich jako najmłodsi Klubowicze otrzymały taką maskotkę (niespodziankę). Najstarszy Klubowicz w ramach uhonorowania otrzyma niespodziankę ufundowaną przez Zarząd Klubu.


26. Podczas trwania zlotu zabrania się prowadzenia działalności handlowej uczestnikom zlotu, w jakiejkolwiek formie z wyjątkiem gadżetów rozprowadzanych przez organizatorów i Zarząd,a sfinansowanych z pieniędzy klubowych. Wyjątkowo można dopuścić do sprzedaży artykuły reklamowe sponsorów po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Klubu. Z zakazu są wyłączone wszelkie części do Multipli.

Przypominamy o konieczności przestrzegania regulaminu Ośrodka. Dotyczy wszystkich biorących udział w zlocie. Link do regulaminu:
https://wodnikfirlej.pl/regulamin/
0 x

ODPOWIEDZ